TERMENE SI CONDITII (noiembrie 2023)

ALL COFFE FOR ALL SRL | Nr. Ord. Reg. Com/an: J10/894/2017 | C.I.F: RO37929555  

Adresa: Strada Clucerului 54, sector 1, Bucuresti.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE UBLO BISTRO & LOUNGE – WWW.UBLOBISTRO.RO

Folosind acest site acceptați termenii și condițiile de folosire, politica de confidențialitate, dar și alte notificări ce apar în cadrul site-ului. Daca vă înscrieți la sistemul nostru de Newsletter acceptați termenii prezentați în acest document. În caz de neacceptare, nu puteți să folosiți aceste servicii și acest site. Termenii și condițiile de utilizare ale acestui site se pot modifica fără o notificare în prealabil. Schimbările vor intra în vigoare imediat după actualizarea pe site. Acceptarea de a revedea periodic condițiile de utilizare ale acestui site reprezintă o acceptare a schimbărilor apărute.

Drepturile de autor

Produsele comercializate pe site-ul Ublobistro.ro sunt originale. Întregul conținut al Ublobistro.ro este protejat conform legii dreptului de autor și a legilor privind dreptul la proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente aparținând site-ului www.ublobistro.ro se pedepseşte conform legilor în vigoare. Conținutul acestui website (text, grafică, logo, icon-uri, imagini) sunt proprietatea ALL COFFE FOR ALL SRL și cad sub incidența dreptului de autor prevăzut de legea română. Dreptul de autor pentru anumite texte (articole) sunt reproduse sau adaptate de UBLOBISTRO.RO cu acceptul autorilor menționați la sfârșitul acelui text. Dreptul de autor pentru siglele și sloganele partenerilor și colaboratorilor noștri le aparțin acestora, și sunt reproduse cu acceptul lor.

În situația în care doriți să raportați orice problemă legată de drepturile de proprietate intelectuala, vă rugăm să ne scrieți la adresa office@ublobistro.ro sau ne puteti contacta la numarul de telefon +40743447476.

Absolvire de răspundere

Utilizarea acestui site și toate informațiile prezentate, descărcate sau accesate de pe acest site sunt oferite ca atare, fara garanții de orice fel. Informațiile conținute pe site sunt folosite de vizitatori pe propriul lor risc. Ublobistro.ro nu va fi responsabil pentru daune-interese directe, indirecte cauzate și reieșite din utilizarea acestui site.

Ublobistro.ro nu va fi responsabil pentru probleme sau disfuncționalităti ale sistemelor de internet, furnizorilor de acces pe internet, calculatoare, echipamente sau alt element ce poate cauza stricăciuni ca rezultat al utilizării acestui site.

Ublobistro.ro își rezervă dreptul să modifice pagini de pe site, să le oprească temporar sau permanent, sau să interzică accesul, fără o notificare în prealabil către utilizatori.

Garanția si returul produselor

UBLOBISTRO.RO, in functie de produsul achizitionat, acorda garantie conform prevederilor Legii 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora („Legea nr. 449/2003″). Se precizeaza ca produsele alimentare nu beneficiaza de garantie. Garantia este practic limitata la durata de pastrare a produselor.

La receptionarea marfii, clientul este incurajat sa se asigure ca produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ asteptarilor sale.

UBLO BISTRO poate sa refuze Produsele returnate de catre Clientii sai, daca returul se incadreaza intr-unul din cazurile prevazute in continuare, fara ca acesta din urma sa poata pretinde daune-interese sau despagubiri:

In cazul inlocuirii Produsului achizitionat cu un alt Produs sau de un tip diferit

In cazul in care Produsul returnat nu este in aceeasi stare in care a fost livrat (ex. in ambalajul original cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit).

In cazul in care aducerea la conformitate sau inlocuirea Produselor neconforme nu este posibila, rambursarea contravalorii Produselor respective se va face in termen de cel mult 24 de ore de la returnarea produsului neconform catre curier sau in punctul de ridicare indicat de catre UBLO.

Dreptul de retragere

In conformitate cu art. 9 alin. 1 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in contractele incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea sui completarea unor acte normative („OUG nr. 34/2014”), Clientul are dreptul de a denunta unilateral Contractul, in termen de 14 (paisprezece) zile, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. Termenul de 14 zile curge de la data in care Clientul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de Client, intra în posesia fizica a produselor. In acest caz, cheltuielile directe de returnare a Produselor vor cadea, conform legii, in sarcina Clientului.

Clientul este responsabil doar in ceea ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor.

In situatia in care Clientul notifica intentia de denuntare unilaterala a Contractului conform prezentului capitol, Vanzatorul are obligatia de a rambursa a sumele platite de catre Client, inclusiv costurile livrarii, fara intarziere nejustificata, dar nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Clientului. UBLO BISTRO ramburseaza sumele antementionate folosind aceeasi modalitate de plata ca si cele folosite de Cumparator pentru tranzactia initiala.

Cu excepţia cazului în care UBLO BISTRO s-a oferit sa recupereze el insusi Produsele, acesta poate amana rambursarea pana la data receptionarii produselor care au făcut obiectul vanzarii sau pana la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform careia acesta a trimis produsele către UBLO, luandu-se in considerare data cea mai apropiata.

Returnarea produselor

Acceptarea returului produselor depinde de indeplinirea urmatoarelor conditii si/sau incadrarea in anumite categorii :

Nu se accepta returnarea si nu se ramburseaza produsele alimentare din orice categorie.

FRAUDA

UBLO BISTRO nu solicita Clientilor sai prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc.) informatii referitoare la date confidentiale de tip conturi/carduri bancare sau parole personale.

Clientul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.

UBLO BISTRO isi declina orice responsabilitate, in situatia in care un Client ar fi/ este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/reprezinta interesele UBLO. Clientul va informa UBLO asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact indicate de UBLO.

UBLO BISTRO nu promoveaza SPAM-ul. Orice Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail in Magazinul Web poate opta pentru dezactivarea Contului de Client aferent acestei adrese de e-mail, sau pentru dezabonare de la primirea de newsletter-e/alte comunicari comerciale/promotionale.

Comunicarile realizate de catre UBLO BISTRO prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) contin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii continutului.

FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

LIMITARE DE RESPONSABILITATE

UBLO BISTRO nu poate fi tinut responsabil in nici un fel in fata niciunui Client care utilizeaza Site-ul sau continutul acestuia, altfel decat in limita prevederilor inscrise in cadrul Termenilor si Conditiilor.

UBLO BISTRO nu garanteaza Clientului acces la Serviciul oferit prin intermediul Site-ului, in lipsa inregistrarii de catre acesta din urma, prin parcurgerea etapelor de inregistrare mentionate in cadrul Termenilor si Conditiilor si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial si/sau integral Continutul, de a reproduce partial sau integral Continutul, de a copia, sau de a exploata orice Continut in orice alta maniera sau de a transfera vreunui tert orice Continut asupra caruia are si/sau a obtinut acces, in baza unui acord de utilizare, fara acordul prealabil scris al UBLO BISTRO.

Site-ul www.ublobistro.ro poate contine legaturi conexe (numite hyperlink-uri sau link-uri), care permit conectarea automata la diferite site-uri de Internet. Aceste site-uri conexe sunt proprietatea unor terti si sunt administrate de acestia. UBLO BISTRO nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor Site-uri la care se ajunge prin legaturi din Continut, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele Site-uri, raspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

UBLO BISTRO este exonerat de orice vina in cazul utilizarii Site-urilor si/sau al Continutului transmis catre un Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al UBLO, atunci cand aceasta utilizare a Continutului poate sau produce pagube de orice natura Clientului si/sau oricarui tert implicat in acest transfer de Continut.

UBLO BISTRO nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca:

Serviciul va fi potrivit cerintelor Clientului;

Serviciul va fi neintrerupt, sigur sau fara erori de orice fel;

Produsele/Serviciile obtinute gratis sau contra cost prin intermediul Serviciului vor corespunde cerintelor sau asteptarilor Clientului;

In limita prevederilor Termenilor si Conditiilor, operatorii, administratorii si/sau proprietarii website-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relatiile sau consecintele acestora rezultand din, dar nelimitandu-se la, achizitii, oferte speciale, promotii, promovari, sau oricare alt tip de relatie/ legatura/ tranzactie/ colaborare/ etc. care pot aparea intre Client si oricare dintre cei care isi fac promovare directa sau indirecta prin intermediul Magazinelor Web.

UBLO BISTRO nu este responsabila pentru prejudiciile ce pot fi create ca urmare a folosirii neautorizate a informatiilor de pe Site.

UBLO BISTRO nu este responsabila pentru eventualele costuri si/sau pierderi de orice fel suportate/rezultate ca urmare a folosirii informatiilor de pe Site.

Fotografiile prezentate in sectiunile “Evenimente  Private” si “Oferte de Weekend” nu creeaza obligatii in sarcina UBLO BISTRO in sensul ca UBLO BISTRO nu isi asuma raspunderea pentru eventualele greseli de text sau pentru preturile postate. Oferta produselor prezentate in aceste sectiuni este valabila in limita stocului disponibil.

RASPUNDERE

UBLO BISTRO nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte le poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre UBLO a oricareia dintre obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Produselor dupa ridicare si in special pentru pierderea acestora.

Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului si, in masura permisa de legislatia in vigoare este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

Prin crearea si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul accepta in mod expres si fara echivoc Termenii si conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Comenzii.

Linkuri către alte pagini web

Paginile web ale UBLO BISTRO pot conţine linkuri către alte pagini web. UBLO nu răspunde pentru practicile de securitate sau de conţinutul altor pagini web.

Întrebări/comentarii si exercitarea drepturilor

UBLO BISTRO va răspunde la toate solicitările rezonabile pentru a revedea şi datele dvs. personale, pentru a corecta, modifica sau şterge orice neregularităţi. Dacă aveţi orice fel de întrebări sau comentarii în legătură cu Politica de securitate a datelor personale de la UBLO BISTRO (de ex. revederea sau actualizarea datelor dvs. personale), vă rugăm să ne contactati.

Obligațiile utilizatorilor

Utilizatorii sunt răspunzatori de informațiile furnizate la crearea contului pe Ublobistro.ro, precum și de modul cum îl administrează si cum își păstrează și folosesc parola. Ublobistro.ro nu își asumă răspunderea dacă utilizatorul își înstrăinează sau divulgă parola unei terțe persoane și de accesarea contului de către alte persoane decât utilizatorul contului.

Utilizatorii au obligația să respecte urmatoarele reguli în folosirea serviciului Ublobistro.ro:

1. Nu vor încărca viruși, troieni sau alte scripturi pe site și nu vor încerca să obțina acces la servere, computer, conturi sau baze de date.

2. Nu vor încărca, posta sau comenta pe site mesaje sau poze ce au un conținut discriminatoriu, rasist, amenințător, obscen, pervers, jignitor, calomnios sau sunt contestabile.

3. Nu vor încălca drepturile de proprietate individuală, drepturile de confidențialitate, sau oricare alte drepturi de proprietate ale celorlalți;

4. Nu vor oferi informații false despre ei și nu vor încerca să ne înșele asupra identității și nici să se folosească pentru a prelua date de la alți utilizatori fără consimțământul acestora, sau de a trimite mesaje de tip spam;

Ublobistro.ro își rezervă dreptul să blocheze accesul și să șteargă contul celor care nu respectă aceste obligații. Orice încercare de a accesa datele personale ale altor utilizatori, baza de date a site-ului este considerată tentativă de fraudă a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

Comandă și preț

Prețurile afișate sunt finale. Prețul de pe factură va fi același cu prețul afișat pe site la momentul comenzii. In cazul in care sunt produse care se cantaresc si unde pot aparea diferente de pret, clientul este anuntat inainte de ridicare de costul final al comenzii. Stocul de pe site este actualizat periodic, insa confirmarea certa privind disponibilitatea produsului urmeaza sa fie anuntata catre client dupa plasarea comenzii telefonic sau prin email.

Pozele au caracter informativ. Facem eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din pagina produsului, unele date, etichete și ambalaje pot fi modificate fără notificare sau pot conține erori de scriere în pagină. Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați prin metodele afișate pe site.

Pentru a finaliza comanda, utilizatorul va alege modalitatea de plată: ramburs (la ridicare) sau plata prin card.

Conciliere clienți nemultumiți

Daca apar probleme cu o comanda puteti lua legatura cu : +40743447476| office@ublobistro.ro. Pentru sesizarile prin email vom raspunde in 48 de ore mesajelor dumneavoastra.

Litigii

Orice litigiu apărut în utilizarea serviciului Ublobistro.ro va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată romane.

MODALITATI DE COMANDA

Comanda telefonica

Puteti comanda telefonic la +40743447476 (Luni-Duminica: 10.00-23.00).

Ridicarea de la sediu se face doar dupa confirmarea telefonica!

Comanda online

Non stop puteti plasa o comanda online. Pentru a inregistra o comanda este necesar sa aveti cont pe site-ul www.ublobistro.ro. Va puteti loga in contul existent sau puteti realiza un cont nou, accesand link-ul “Autentificare”.

Dupa autentificare puteti adauga produsele in cos. Dupa adaugarea produselor in cos, in partea dreapta sus puteti verifica costul final si produsele selectate, si puteti finaliza comanda cu ridicare de la restaurantul UBLO BISTRO & LOUNGE.

MODALITATEA DE LIVRARE

Toate preparatele pot fi comandate în regim take away (preluare de la restaurant) cu 20% discount și preluare personală.

MODALITATEA DE PLATA

1. Plata se face online, prin card, la momentul finalizarii comenzii.

Contact: +40743447476 | office@ublobistro.ro

Copyright © 2023 UBLO BISTRO (www.ublobistro.ro)

Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului: 021/9551 ÷ http://www.anpc.gov.ro/